Over Blik&Burgers

In het voorjaar van 2016 schreef de gemeente een battle uit voor burgerinitiatieven om het woon- en leefgenot in Zeist te vergroten. Het beste idee zou door de gemeente worden ondersteund. In juli kwam het initiatief van Anouk de Sonnaville-Drost als winnaar naar voren. Anouk wilde een plek creëren voor jong en oud, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen sporten en spelen. Maar waar ook kinderfestiviteiten georganiseerd kunnen worden (skelterraces, festivalletjes, parades). Kortom: een horecagelegenheid voor de ouders, met een uitdagende speeltuin voor de kinderen. Voorwaarde van deze battle was wel dat de winnaar mee zou helpen het initiatief verder uit te werken en te coördineren. Zo is Anouk al ruim een jaar bezig met alle voorbereidingen en heeft ze inmiddels versterking gekregen. Emily Boot neemt de horecaexploitatie voor haar rekening. En samen met Dorien Nunnikhoven hebben ze de marketing, organisatie van evenementen en fondsenwerving voor Stichting speeltuin Blikkenburg opgericht.

Bekijk onze film